Ortaklık Yapısı ve Bağlı Ortaklık


Devir Faktoring A.Ş. Ortaklık Yapısı

Ortaklar

Ödenmiş Sermaye (TL)

Pay (%)

Mihael LEVİ

19.949.325

66,50

Rosita LEVİ

3.296.280

10,99

Mey KOENKA

3.294.695

10,98

Romi Ruti LEVİ

3.294.695

10,98

Ranel Danışmanlık Paz.Tic.A.Ş

165.005

0,55

TOPLAM

30.000.000

100