Ortaklık Yapısı ve Bağlı Ortaklık


Devir Faktoring A.Ş. Ortaklık Yapısı

Ortaklar

Ödenmiş Sermaye (TL)

Pay (%)

Mihael LEVİ

17.374.438

69,50

Rosita LEVİ

2.496.900

9,99

Mey LEVİ

2.495.579

9,98

Romi Ruti LEVİ

2.495.579

9,98

Ranel Danışmanlık Paz.Tic.A.Ş

137.504

0,55

TOPLAM

25.000.000

100