Faktoring Tanımı


Her türlü mal ve hizmet satışından doğan vadeli alacakların, "faktor" adı verilen finans kurumuna temlik yoluyla devredilmesi karşılığında, tahsilat hizmeti ve finansman olanağından yararlanılmasına faktoring denir.
 
Yasal olarak faktoring, alacağın temliki olarak değerlendirilebilir.
 
Sadece faktoring tarafından sunulan üç hizmet
 
Faktoring, işletmelere üç farklı hizmetin birlikte sunulmasıdır. Bunlar;
» hizmetleri (alacak muhasebesi hesaplarının tutulması, alacak takibi ve tahsilatın yapılması gibi), 
» tahsil edilememe riskinin üstlenilmesi ve 
Yurtdışındaki uygulamalarla ülkemizdeki uygulamalar arasında çeşitli farklılıklar olmakla birlikte, bu üç farklı hizmet ülkemizde sadece faktoring kurumları tarafından verilmektedir. Yurtdışında bir şirketin satış ve alacak muhasebesi hesaplarını tutan, tahsilat işlemleri ile ilgilenen, piyasa hakkında bilgi toplayan değişik kuruluşlar vardır. Ancak, Türkiye koşullarında bu üç hizmeti bir arada verebilecek faktoring kurumları dışında bir başka finansal kurum bulunmamaktadır.
 
Aynı şekilde riskin üstlenilmesi de ülkemizde sadece faktoring tarafından sağlanabilen bir hizmettir.
 
Faktoring, bankacılık değildir
 
İşletmelere fon temini alanında, dünyada ve ülkemizde en büyük kaynak, bankalardır.Ancak, bu konuda faktoring kurumlarının firmalara, bankalardan farklı bir bakışla yaklaştığını belirtmek gerekir.
 
Bir banka kredi limitlerini değerlendirirken, firmaların mali durumlarını ve geleceğe yönelik planlarını dikkate alır. Oysa bir faktoring kurumu, limitlerini belirlerken, hem müşterisinin satış hacmine, geçmişteki ve gelecekteki performansına, hem de borçlularının kalitesine ve ödeme gücüne bakar.
 
Kısaca faktoring, daha geniş kapsamlı ve daha yapıcı bir anlayışla çalışır.