Faktoring Avantajları


Faktoring hizmetinin en büyük yararlarından biri, geri dönülmez faktoring olarak adlandırılan faktoring türünde, alacakların tahsil edilmeme riskinin faktor`e ait olmasıdır. Riske karşı böyle bir korunmanın dışında faktoring, üç temel olanak sağlar:

1- Faktoring hizmetiyle sağlanan fon sayesinde işletmeler;
 • Satışlarındaki artışları kolaylıkla finanse edebilirler.
 • Düzenli bir nakit akışıyla birlikte, hammadde alımlarını peşin ödemeyle yaparak indirimden yararlanırlar ve daha ucuza maledebilirler.
 • Kredi Kurumlarına yaptıkları düzenli ödemelerle kredi değerliliklerini artırabilirler.
 • Mevsimsel olarak artan satışlarının getirdiği finansman gereksinimini kolayca karşılayabilirler.
 • Nakit akış planlarını daha gerçekçi ve kolayca hazırlayabilirler.
 • Alacakların tahsili ve borçların ödenmesi sonucunda bilançolarını daha likit hale getirir, böylece kredi değerliliklerini artırırlar.
 • Nakit çalışmaları nedeniyle alımlarında vade farkı ödemezler.
 
2- Kayıtlarının faktor tarafından tutulmasıyla işletmeler;
 • Satış / Müşteri cari hesap muhasebesi tutma ve kredi kontrol servisi maliyetinden kurtulurlar.
 • Alacak tahsilatı ve kontrolları yerine, iş geliştirme çalışmalarına daha fazla zaman ayırabilirler.

3- Kredi istihbaratları sonucunda işletmeler;
 • Yüksek riskli firmalardan kaçınma olanağına kavuşurlar.
 • Müşterilerinin kredi değerliliğinin tespiti masrafından kurtulurlar.