İşe Alma Süreçlerimiz


İşin gerekleriyle, o işi yapacak olan kişinin yetenek ve bilgi derecesi dikkate alınarak, gelen başvurular gizlilik ilkesiyle değerlendirilir. 
 
Ön elemeden geçen adaylar, ilgili bölüm yöneticileri tarafından mülakata alınır. Pozisyonun gerektirdiği vasıflarla kişinin bilgi ve yeteneklerinin değerlendirmesi yapılır. 
 
Yapılan mülakatlar sonucunda en uygun bulunan adaya iş teklifi yapılır.
 
Kadrolar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Belirlenmiş olan kadrolara atamalar ve terfiler ilgili Bölüm Müdürü önerisi ve Genel Müdür ve Murahhas Üye onayı ile yapılır. 
 
Müdür ve üstü kadrolara personel alımı Genel Müdür önerisi ile Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.